Leczone choroby

  • padaczka, stany napadowe
  • migrena, bóle głowy
  • zaburzenia umiejętności szkolnych, ADHD, zaburzenia uwagi
  • ruchy mimowolne, tiki
  • następstwa urazów głowy, nerwów, rdzenia kręgowego
  • choroby mięśni i nerwów
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt
  • nieprawidłowe wzorce ruchowe u noworodków i niemowląt
  • omdlenia, zaburzenia równowagi